ความสำคัญของการประดิษฐานพระบรมธาตุ

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2557

 
 
ความสำคัญของการประดิษฐานพระบรมธาตุ
 

   พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพลานุภาพต่อเมื่อ

    ๑.มีพระสรีธาตุ

    ๒.มีพระธรรมกาย สองภาคประสานกันสนิท จะมีพลานุภาพมากเต็มที่ วิชชาธรรมกายในภาคปราบ ผสาน สภาวธรรม ที่ยื่งใหญ่

    ภาคปราบจะขนไปหมดไม่ใช่แค่จักวาลที่นับได้นับไม่ได้ จนไม่มีจักวาลอีกต่อไป เพราะฉนั้นพลังงานถูกผลักดันด้วยภาคปราบนับกำลังไม่ได้

    ณ.สถานที่เป็นเมืองหลวงของนาคทั้งปวง อาณาจักรกว้างใหญ่ ทรงพละกำลัง มีอานุภาพ มากกว่าอาณาจักรใดใด รองรับศักดานุภาพ มากกว่าพื้นที่ไหนๆ เจดีย์ของนาคบาดาลสวย งามมาก ทำด้วยแก้ว เสาต่อตรงกัน พอดี กันเลย เสาแกนนี้เชื่อมมนุษย์ สวรรค์ ต่อทั้ง นิพพานแนวแกนเขื่อมสนิท ภพบาดาล ภพ มนุษย์ สวรรค์ เชื่อมภพเป็นหนึ่งเดียวกันได้ พลังมหาศาล สวรรค์ภาคโปรดดูแลมากกว่า เราทำงานผสานกัน เจดีย์ของเราบรรจุ พระสารีริกธาตุภาคโปรด แต่ทำโดยภาคปราบ พระสารีริกธาตุภาคปราบ อานุภาพแตกต่างกัน

    คุณยายอาจารย์ท่านขึ้นนิพพาน ที่ลับ ที่เปิดเผย เพราะฉนั้นศูนย์กลางกายของท่าน ใหญ่โตมหาศาล ห่อหุ้มสรีรรังคารสมณะโคดม พลังงานภาคปราบ อานุภาพเจดีย์ประมาณไม่ได้

    ผู้สำเร็จ พระบังบดมามากเท่าไร บุญเราได้มาเต็มเลย เสมือนเคลื่อนเจดีย์ พระภาคปราบอัญเชิญพระภาคโปรด มีพระธุดงค์ที่เข้าถึงธรรม สภาวธรรมรองรับ พระธุดงค์เรา พระของหลวงพ่อเป็นที่สุด ของพระภาคปราบ

    ภาคปราบรองรับภาคโปรด สภาวะ ส่งผลทันที อานุภาพชลอผ่านสวรรค์ ทุกชั้น ทุกสถานที่ ที่เดินไป

    เราสื่อกำลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมา กำลังภาคปราบประมาณมิได้ขยายใหญ่มาก พละกำลังนี้เปลี่ยนโมเลกุล ของแผ่นดิน น้ำ อากาศ สารพัด

    ด้วยผลแห่งบุญนี้ แร่หินที่หายไปจะกลับคืนมา ปลายกำลัง ต้นกำลังที่นี่ เทวดามิจฉาทิฏฐิ กำลังไม่พอต้าน เปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐิ เราอุทิศบุญให้เทวดาๆ เขาส่งกลับมามาก แผ่นดิน น้ำ ฟ้า อากาศเปลี่ยน คนก็จะเปลี่ยน เมื่อนั้นประเทศจะเปลี่ยน วิชชาธรรมกาย ผ่านดินแดนอีสานๆจักรุ่งเรือง

    อยุธยา แผ่นดินเริ่มเดินธดงค์ศูนย์กลาง กำลัง อยุธยา เมืองหลวงเก่าที่สำคัญมาก จุดล่มสลายของศาสนา อาคมเข้ามา ศาสนา เรียวลง การนำเข้ามาอานุภาพสุไลมาน อำนาจ เปอร์เซีย เป็นจุดผกผัน พระเจ้ากรุงธนฯ  ต้านไม่ได้  เราจึงเริ่มต้นที่อยุธยา สระบุรีมี พระพุทธบาท มีความสำคัญทุกจังหวัด ไม่เว้น สักพื้นที่เดียว
 

    วันประดิษฐาน นาคที่ใหญ่ที่สุด ไม่เคยขึ้นมา จะมาร่วมงาน เมื่อมีบุญมากเขาอยากเปลี่ยนภพ ทำได้ทันที เพราะฉนั้น บุญสูงสุดคือการ ประดิษฐาน เชิญชวนหมู่ญาติมาร่วมบุญนี้

    พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธ์ เหลือ ธรรมขันธ์  ไม่มีสิ่งใดกักขังได้ ธรรมกาย กระจายอัดแน่นทั่วจักรวาลภาคโปรด นับไม่ถ้วนพระองค์ คุณยายท่านปาฏิหาริย์กาย ธรรมกายเต็มไปหมด ด้วยบุญนี้จะไปตัดรอน วิบากกรรมที่ใหญ่ๆลง เป็นสิ่งคาดหมายไม่ได้ ด้วยใจ ให้นึกถึงเจดีย์ โดยใจเนื่องอยู่ในใจ หลวงพ่อ หยุดใจตรงกลาง นึกถึงเจดีย์เสมอๆ จะเจาะทะลุยอดเจดีย์ ความสว่างจักบังเกิด
 
 

ธรรมะจากป้าใส
๔. พฤษภาคม   ๒๕๕๗