ศิลปะของชีวิต Art of Life

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2557

 

 

ศิลปะของชีวิต
Art of Life


พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่า...
การ"มีศิลปะ"เป็นหนึ่งในมงคลชีวิต


คนมีศิลปะนั้น มิใช่เป็นเพียงแค่คน "ฉลาดรู้"
แต่ต้อง"ฉลาดทำ" นำทฤษฎีมาสู่ภาคปฏิบัติได้ด้วย


คนมีศิลปะจึงเป็นเสมือนผู้ที่มี"ทรัพย์นับอนันต์"


คุณครูไม่ใหญ่ก็เคยให้โอวาทไว้ว่า...
ศิลปะในชีวิตคนเรานั้น มีอยู่ 3 ระดับด้วยกัน


1.ศิลปะขั้นต่ำ...คือ ศิลปะใน"วิชาชีพ"ต่าง ๆ


2.ศิลปะขั้นกลาง...คือ ศิลปะใน"การพูด"


3.ศิลปะขั้นสูง...คือ ศิลปะการ"หยุดใจ"


ศิลปะสองขั้นแรกนั้น แม้จะเลอค่าสักปานใด
แต่ก็ยังเป็นไปเพื่อการ"ข้องอยู่กับโลก"...


ส่วนศิลปะการหยุดใจ ย่อมเป็นไปเพื่อการ"พ้นโลก"
จึงนับเป็นสุดยอดแห่งศาสตร์และศิลป์อย่างแท้จริง


ดังนั้น เพียงแค่ประคองใจให้ "นิ่ง..นุ่ม..เบา..สบาย"
เราก็คือ"ศิลปินเอก"ที่กำลังสร้างสุดยอดงานศิลปะแล้ว


 

 

ธีรนาถ
27 เมษายน 2557