ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ ณ พุทธอุทยานนานาชาติ (ปทุมรัตน์เจดีย์) จ. หนองคาย วันที่ 7 พ.ค 57

วันที่ 11 พค. พ.ศ.2557