พิธีจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วันที่ 8 พ.ค 57

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2557