ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ ณ พุทธอุทยานนานาชาติ (ปทุมรัตน์เจดีย์) จ.หนองคาย วันที่ 10 พ.ค. 57

วันที่ 28 พค. พ.ศ.2557