ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ ณ พุทธอุทยานนานาชาติ (ปทุมรัตน์เจดีย์) จ.หนองคาย วันที่ 11 พ.ค. 57

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2557