"สามก๊ก"...

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2557

 
 
 
"สามก๊ก"...


มีสุภาษิตไทย กล่าวไว้ว่า...
"คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย"

เพราะสองคนอยู่ด้วยกัน อย่างไรก็ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
หนักนิด เบาหน่อย ก็พอทนกันได้ ปัญหาจึงไม่ค่อยเกิด

แต่ถ้ามีสามคนขึ้นไป ชัก"วุ่นวาย"คล้ายนิยาย"สามก๊ก"
คือ เมื่อสองก๊กทะเลาะกัน ก็จะดึงก๊กที่เหลือมาเป็นพวก

แต่จะว่าไปก็ไม่แปลก..เพราะธรรมชาติเองก็มี"๓ ฝ่าย"
คือ ธรรมขาว เทา และดำ ที่ฝ่ายขาวกับดำต่างรบพุ่งกัน

ที่ใด "ธรรมดำ" กำเริบเสิบสาน มีแค่สามคนก็ "วุ่นวาย"
ที่ใด "ธรรมขาว" เป็นใหญ่ เกินกว่าสามคนก็ "สบาย"

การที่หมู่คณะจะ "เจริญรุ่งเรือง"และ"ผาสุก" ได้
คุณธรรมของ "ผู้นำ" จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด...

เพราะผู้นำที่ดีย่อมเป็น "ต้นบุญ" และ "ต้นแบบ"
ในการถ่ายทอด"ความดีงาม" ไปสู่ "ผู้ตาม" ทุกคนได้

ดังนั้น ความยิ่งใหญ่ของผู้นำหาใช่ "อำนาจ" ในมือ
แต่คือการใช้"ธรรมะ"เอาชนะ"กิเลส"ในใจตนได้นั่นเอง
 
 

ธีรนาถ
3 พฤษภาคม 2557