ปฏิบัติการกระชับพื้นที่ทางใจ

วันที่ 17 พค. พ.ศ.2557

 
 
 
ปฏิบัติการกระชับพื้นที่ทางใจ
 

มีสุภาษิตฝรั่งกล่าวไว้ว่า...
"คำพูดที่ออกจากปาก เดินทางเร็วกว่าม้าวิ่ง"

แต่เมื่อ"กูแทนแบร์ก"ผลิตแท่นพิมพ์ได้เมื่อ ค.ศ 1450
โลกทั้งใบก็เปลี่ยนไปด้วย "หนังสือ"...

ครั้นสู่เข้ายุค"ดิจิตอล" การสื่อสารก็ยิ่ง"รวดเร็ว" ทันใจ
ทั้ง"ภาพ เสียง ตัวอักษร" วิ่งไปได้พร้อมกันในชั่วพริบตา

จนกลายเป็น "Information Superhighway"
ที่สามารถยึดพื้นที่สมอง คือยึด"ใจ"ของผู้รับได้นั่นเอง

ดังนั้น ผู้รับที่ขาด"ภูมิคุ้มกันทางใจ"ย่อมไม่อาจแยกแยะ
"ด้านมืด"ของข้อมูลที่แฝงมากับ"สีสันบันเทิง"ในสื่อได้

จึงเป็นเหตุให้... "ปฏิบัติการกระชับพื้นที่ทางใจ"
คือภารกิจสำคัญยิ่งของยอด"นักรบกองทัพธรรม"

ที่จะช่วยกันนำธรรมะของพระพุทธองค์ไปสู่ใจชาวโลก
เพื่อสร้างสันติสุขภายใน ด้วยการ"หยุดใจ"ณ ฐานที่เจ็ด

ซึ่งเป็นวิธีการที่ตรงที่สุด...ในการ"กระชับพื้นที่ทางใจ"
ขับไล่ความมืดบอดทางปัญญา ...

ด้วย "ดวงตาเห็นธรรม" อันสว่างไสว...

 
 
 

ธีรนาถ
5 พฤษภาคม 2557