...... มีคนกล่าวว่า .........

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2558

 

 

...... มีคนกล่าวว่า .........


......เพื่อนแท้เหมือน หิ่งห้อย 
มองเห็นชัดในความมืด 


......ในยามลำบาก ยามมืดมน และไร้ที่พึ่ง 
เพือนแท้อยู่เคียงข้างเราเสมอ 


.......มิตรภาพที่ยั่งยืนนั้นเปรียบเสมือนต้นไม้ 
มันไม่ได้วัดกันที่ความสูงของต้นไม้ 
แต่วัดกันที่ความลึกของรากต้นไม้ 
ที่หยั่งลึกลงไปในดินต่างหาก 


.......ความทรงจำที่ดีนั้นมีคุณค่าเสมอ 
เพราะนอกจากจะทำให้เรามีกำลังใจ 
ที่จะก้าวเดินต่อไปได้แล้ว 


...... ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กระทำความดี ........