ทำบุญอัศจรรย์ ถึงจะได้สิ่งอัศจรรย์

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2560

 
ทำบุญอัศจรรย์ ถึงจะได้สิ่งอัศจรรย์
 
 
ทำบุญอัศจรรย์ ถึงจะได้สิ่งอัศจรรย์,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน
 
 
                    บางคนทำสิ่งที่ยากและยิ่งใหญ่สำเร็จได้อย่างง่าย ๆ แต่บางคนแม้สิ่งเล็กน้อยและง่าย ๆ ก็ยังทำไม่สำเร็จ ที่เป็นเช่นนี้เพราะได้สร้างเหตุในอดีตชาติมาต่างกัน
 
                     คนที่ทำสิ่งที่ยากและยิ่งใหญ่สำเร็จได้อย่างง่ายดายนั้น  ต้องอาศัยบุญบารมีและดวงปัญญาที่เคยสั่งสมมาในอดีตชาติในปริมาณที่มากพอ ทำให้ในชาตินี้มีพวกพ้อง บริวาร อำนาจ ทรัพย์สิน และมีคำพูดที่ทำให้คนเชื่อฟัง จนช่วยกันสนับสนุนให้สิ่งที่ยากสำเร็จได้โดยง่าย
 
                    ดังนั้น ให้เราภูมิใจเถิดว่า การบวชด้วยตัวเอง การชวนคนบวช และสนับสนุนการบวช ๑๐๐,๐๐๐ รูปทั้งแผ่นดินที่เราทำไปนั้น เท่ากับเราได้สร้างเหตุอัศจรรย์ให้กับตัวเองไว้ในอนาคตแล้ว เพราะกว่าการบวช ๑๐๐,๐๐๐ รูป จะบังเกิดขึ้นได้นั้น เราต้องอดทนทุ่มเทแรงกายแรงใจ ใช้ดวงปัญญาแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่พร้อมจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดตลอดเวลา จนท้ายที่สุด... งานบุญก็สำเร็จลุล่วงจนเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้น คือ การบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ซึ่งถือได้ว่า เราเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ ที่สถาปนาสิ่งมหัศจรรย์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์ ดังนั้น บุญที่เราได้จึงเป็นบุญอัศจรรย์ ซึ่งจะส่งผลให้เราได้สิ่งอัศจรรย์ที่ใคร ๆ คิดว่าเป็นไปไม่ได้ อย่างง่าย ๆ ...ในอนาคต


 
 
 
 
 
 
Cr. วารสารอยู่ในบุญ สำนักสื่อธรรมะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0033161838849386 Mins