ถ้าใจมั่น ฉันไม่เป็นรอง

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2558

 

 

ถ้าใจมั่น ฉันไม่เป็นรอง

 

ปีหนึ่งในมหาวิทยาลัย 
เด็กสาวหน้าตาไม่สวยมาก 
เธอสมัครเป็นดาวคณะ 
ตอนที่เธอเดินออกมาแนะนำ
ตัวต่อหน้าเพื่อนนิสิต 
เธอบอกว่า ...

 

“หากเพื่อนๆ เลือกฉัน ...
อีกสิบปีข้างหน้า เพื่อนๆ 
สามารถอวดกับลูกๆ และสามี
ได้ว่า ในปีที่แม่เรียนอยู่ 
แม่สวยกว่าดาวของคณะ”

 

เมื่อถึงเวลาเลือกดาวคณะ 
ปรากฏว่าเธอชนะ

 

ข้อคิด : การโน้มน้าว
ให้คนอื่นยอมรับคุณ 
ไม่จำเป็นต้องบอกความพิเศษ
หรือความโดดเด่นของคุณ 
แต่ควรทำให้คนอื่นรู้สึกว่า 
พวกเขามีความพิเศษและ
โดดเด่นขึ้น ... เพราะคุณ