ขาดความอดทน

วันที่ 22 พค. พ.ศ.2557

 

 

ขาดความอดทน

เป็นไปได้ที่การทำหน้าที่กัลยาณมิตรมีสิทธิ์ล้มเหลว เพราะทำไปได้ระดับหนึ่งแล้ว จะคลายความเพียร แม้จะมีมโนปณิธาน มีอุดมการณ์และเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน แต่เมื่อขาดความอดทนเสียแล้วก็มีโอกาสที่จะหยุดทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้ เพราะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น เปรียบเหมือนการพายเรือทวนกระแสน้ำเชี่ยว จำเป็นต้องอาศัยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พลังใจที่แข็งแกร่ง ทนต่อ สภาวธรรมของโลกที่เชี่ยวกรากด้วยความไม่รู้และไม่เข้าใจของคนทั่วไป

              พระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้สอนให้อดทนในเรื่องการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเอาไว้ว่า

 

"คลื่นในมหาสมุทรจะสร้างคลื่นลูกใหม่ต่อไปฉันใด คลื่นความดีจะสร้างความดีใหม่ต่อไป
ฉันนั้น หลวงพ่อต้องการให้ลูกๆ ชายหญิงทุกคนสวมหัวใจสิงห์และสวมวิญญาณกัลยาณมิตร
ชี้แนะหมู่ญาติให้ใจของเขาเป็นกุศล แล้วชักนำให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่าชาวโลกจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขอให้เราทุกคนต่อสู้ อดทน เข้มแข็ง และอ่อนน้อมถ่อมตน ด้วยการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นซึ่งจะทำให้เราลดทิฐิมานะลง และฝึกให้เรามี ติอดกลั้นต่ออาการอันไม่น่าพึงใจที่มีผู้แดงออกทั้งทางกาย และวาจา จงอดทนต่ออุปสรรคเพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้น ประหนึ่งแผ่นดินที่ ไม่ทุกข์ร้อนยามถูกราดรดด้วยของดีหรือของเสีย จงอดทนประหนึ่งลิ้นในปากของงูพิษที่สามารถอยู่ได้ท่ามกลางกระแส พิษร้าย จงอดทนประหนึ่งผ้าขี้ริ้ว หรือผ้าเช็ดเท้าที่คอยแต่จะทำความสะอาดให้ทุกคนเรื่อยไป จงลดตัวของเราลงต่ำเพื่อที่จะยกจิตใจของเราให้สูงขึ้น และจงรักษาคุณค่าอันสูงส่งนี้เพื่อยกระดับจิตใจของชาวโลก เราทุกคนจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลก ด้วยการชักนำชาวโลกให้ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์และมาปฏิบัติธรรมร่วมกันเราจะเอาชนะอุปสรรคทุกอย่าง ที่จะมาขัดขวางชาวโลกมิให้รู้คุณและตอบแทนคุณผู้มีพระคุณของโลก ผู้เป็นต้นแบบชีวิตจิตใจและกายอันประเสริฐของเรา ชัยชนะนี้จะติดเป็นผังสำเร็จของเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน เราจะต้องเป็นผู้ชนะ มกับที่เราได้เป็นทายาทของอนันตชัยนั่นคือพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีชัยชนะอันไม่มีที่สิ้นสุด"1

 

 

 

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 101 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร