การสอนด้วยคำพูดสั้นๆ

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2557

 

 การสอนด้วยคำพูดสั้นๆ

 

        การสอนด้วยคำพูดสั้นๆ แต่กินใจนั้น พระพุทธเจ้าทรงใช้กับบุคคลบางคน และบางโอกาสและการสอนแบบนี้ส่วนใหญ่ ก่อให้เกิดความรู้ระดับทิฏฐิเท่านั้น แต่เมื่อเกิดความรู้ระดับทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็เป็นการเตรียมตัวพร้อมที่จะรับการสอนแบบอนุสา นีปาฏิหาริย์ เพื่อให้เกิดความรู้ระดับวิชชุญาณต่อไปแต่ก็มีบางรายเหมือนกันที่สามารถได้ความรู้ถึงขั้นวิชชุญาณและโพธิ์ญาณ ด้วยการฟังคำสอนสั้นๆ

 

 

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 101 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร