ลักษณะบุคคลที่สามารถฝึกสมาธิได้

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2557

 

ลักษณะบุคคลที่สามารถฝึกสมาธิได้          จากบทเรียนที่ผ่านมา คงจะเห็นได้ถึงวิธีการฝึกสมาธิที่มีอยู่มากมายหลายวิธีด้วยกัน และแต่ละ
วิธีนั้นมีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างหลากหลายกันออกไป แต่ที่น่าสังเกตคือการฝึกที่เป็นสัมมาสมาธิจะมีจุดหมายที่จะทำให้ทุกคนมีจิตใจที่ตั้งมั่น มีความสุขภายในสำหรับในบทนี้เราจะมาพูดถึงลักษณะของบุคคลที่สามารถฝึกสมาธิได้ และไม่ได้ บางท่านที่เคยปฏิบัติมาด้วยตนเองจนใจหยุดนิ่ง เข้าถึงความสุขภายในแล้ว ก็คงหมดข้อสงสัยในบทนี้ แต่สำหรับท่านที่กำลังจะเริ่มปฏิบัติธรรม หรือปฏิบัติมานานแล้ว แต่ยังไม่มีประสบการณ์จากการปฏิบัติสมาธิ ก็อาจทำให้เกิดความสงสัยว่า ตัวเราเองนั้นสามารถปฏิบัติธรรมเช่นนี้ได้หรือไม่ในบทเรียนนี้ จะได้แสดงให้ทราบถึงบุคลิกลักษณะของบุคคลที่สามารถฝึกสมาธิได้ และบุคคล เช่นไรที่ไม่สามารถฝึกสมาธิได้ เพื่อทุกท่านจะได้นำมาสำรวจตนเอง และสามารถแนะนำบุคคลที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0030118862787882 Mins