อารมณ์ของบุคคลที่สามารถฝึกสมาธิได้

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2557

  

อารมณ์ของบุคคลที่สามารถฝึกสมาธิได้


           นอกเหนือจากเรื่องบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะประจำตัวบุคคลแล้ว อารมณ์ก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับจิตใจมนุษย์ บุคคลหนึ่งอาจจะมีอารมณ์ที่หลายหลาก ในแต่ละสถานการณ์ บางครั้งอาจจะเศร้าโศก ร้องไห้แต่บางช่วงเวลาอาจจะหัวเราะแจ่มใสในแต่ละวัน แต่ละคนมักจะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ หลากหลายอารมณ์ ซึ่งแต่ละอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นธรรมชาติของใจที่มักจะเปลี่ยนซัดส่ายไปใน อารมณ์ต่างๆนั่นเอง เมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ เราจะได้รู้ว่า การมีอารมณ์ต่างๆ ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร และสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่ฝึกสมาธิไม่ได้แต่สมาธิเป็นสิ่งที่จะนำบุคคลให้เข้าไปสู่ความมีอารมณ์เดียวกัน คือสงบ ไม่ว่ามนุษย์จะมีอารมณ์อย่างไร แต่เมื่อใดที่ได้เริ่มต้นทำสมาธิ ก็จะทำให้ก้าวเข้าสู่ความมีอารมณ์เป็นอย่างเดียวกัน คืออารมณ์สงบต่อไปนี้จะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของอารมณ์ที่สามารถจะฝึกสมาธิได้ตัวอย่างประกอบภาพ อารมณ์ของบุคคลที่สามารถฝึกสมาธิได้สับสนผู้พิทักษ์โลก เนียบเฉียบไม่เลิก คลุมเครือ รำคาญ รู้สึกผิด ข้องใจ ประหลาดใจ แจ่มใส ประสาท ตกใจ มั่นใจ เสียใจ ตื่นเต้น ระทึกขวัญ  ไม่แน่ใจ

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011624654134115 Mins