ประโยชน์ของสมาธิ กับชีวิตครอบครัว

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2557

 

 

ประโยชน์ของสมาธิ กับชีวิตครอบครัว

 


1. ลดช่องว่างและความก้าวร้าวภายใน


2. มีความเข้าใจต่อคนรอบข้างได้มากขึ้นเรื่อยๆ


3. มีความอดทน และสามารถรอคอยเวลาที่เหมาะสมได้ดีกว่า


4.ส่งทอดและรองรับความรัก ความเมตตา ความเข้าใจได้ดี


5. เกิดบรรยากาศที่ดีขึ้นภายในครอบครัว


          ปัญหาส่วนใหญของสังคมเกิดจากครอบครัว หากครอบครัวอบอุ่น เป็นตัวอย่างที่ดีของเมตตาธรรมคุณธรรมและศีลธรรม ปัญหาของสังคมก็จะลดลงตามอัตราส่วน จึงกล่าวได้ว่า


          สมาธิ มีประโยชน์ต่อโลกและชาวโลกเป็นอย่างมาก ตราบใดที่คนส่วนใหญ่ของโลกและสังคม คือผู้ครองเรือน เมื่อสมาธิสามารถจรรโลง ชักนำ ชี้ชวน ให้ผู้ครองเรือนเหล่านี้อยู่ในเส้นทางแห่งเมตตาธรรมและคุณธรรมได้สมาธิ จึงได้ชื่อว่าเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถทำให้โลกสงบได้สมาธิ จึงเป็นสิ่งที่ผู้ครองเรือนผู้ปรารถนาความสงบรุ่งเรืองในชีวิตไม่อาจมองข้าม แต่กลับต้องให้ความสำคัญในการที่จะฝึกฝน ปฏิบัติ เพราะสมาธิคือพื้นฐานของความรุ่งเรืองทั้งมวล

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

 
 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015454002221425 Mins