ทิศเบื้องล่าง ลูกน้องหรือคนใช้

วันที่ 04 มิย. พ.ศ.2557

 

   

 

   ทิศเบื้องล่าง ลูกน้องหรือคนใช้

 


              หน้าที่ของนายพึงปฏิบัติต่อลูกน้องและคนรับใช้ 5 ประการ คือ

               1. จัดการงานให้ทำตาม มควรแก่กำลัง
               2. ให้อาหารและรางวัล
               3. รักษาในคราวเจ็บไข้
               4. แจกของมีร แปลกประหลาดให้ ของพิเศษในโอกาสพิเศษ
               5. ให้หยุดตามโอกาสหรือให้มีเวลาพัก

 

             หน้าที่ของลูกน้องและคนรับใช้ที่พึงปฏิบัติต่อเจ้านาย
             ลูกน้องและคนรับใช้พึงอนุเคราะห์ คือ ปฏิบัติต่อเจ้านาย 5 ประการ คือ 

              1. เริ่มทำการงานก่อนเจ้านาย
              2. เลิกทำงานทีหลังนาย
              3. ถือเอาแต่ของที่นายให้
              4. ทำการงานให้ดีขึ้น
              5. นำคุณของนายไปสรรเสริญ

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร