2.แต่งกายสะอาด

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2557

       

 

     2.แต่งกายสะอาด  ควรแต่ง ให้ดูแล้วสบายตา และไม่มีกลิ่น รบกวนผู้ที่เราเขาไปสนทนาด้วย เช่น


             - ทรงผม เหมาะกับเพศและวัย ทรงผม ตรีไม่ควรสั้นหรือยาวเกินไป ไม่ควรทำสีผมจนเกินงาม
เช่น ย้อมผมให้มีสีเขียวสีแดงสีทอง ไม่ได้หวีผม มีกลิ่นไม่สะอาด ไม่ได้ติดกิบหรือไม่ได้ทำให้เรียบร้อย


            - ใบหน้า ยิ้มน้อยๆ เอิบอิ่ม มีความสุข ไม่ควรหัวเราะง่ายเกินไป หรือ ยิ้มค้าง ยิ้มตลอดเวลา
ไม่ทำให้หน้ามันเกินไป หรือทำหน้านิ่ว คิ้วขมวด หน้ายับยู่ยี่


            - การแต่งหน้า แต่งให้พองาม มวัย ไม่แต่งมากเกินไป พอกหน้า หรือปล่อยให้ดูโทรมเกินไป ถ้า
เป็นชายอย่ามีหนวดเครารุงรัง เล็บมือ เล็บเท้า งามตามธรรมชาติแต่สะอาด หรือทาเล็บพองาม ไม่ทาสีเล็บฉูดฉาดมากเกินไปหรือปล่อยให้เล็บยาวไม่ได้ตัดเล็บ เล็บไม่สะอาด ระวังไม่ให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย เช่น กลิ่นปาก กลิ่นตัวสำหรับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ถุงเท้ารองเท้า กระเป๋า ควรทำความสะอาดให้เรียบร้อย และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นแรงในมื้อนั้นๆ เช่น กระเทียม ทุเรียน เป็นต้น

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร