3. แต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2557

 

 

             3. แต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะโดยแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ และวงสังคมที่เข้าไปกล่าว คือ


           - ไม่ควรเจาะคิ้ว เจาะจมูก เจาะปาก เจาะหูและใส่ต่างหูหลายช่องเกินไป ไม่ควรทา ีหรือสักยันต์ในส่วนของร่างกายที่เห็นได้ชัด เช่น ใบหน้า แขน ถ้ามีให้ปกปิดให้เรียบร้อย เช่น ใส่เสื้อแขนยาวหรือไปเอาออกในระยะยาว


          -ตา หู จมูก หนวด เครา ตั้งแต่ศีรษะจรดพื้นเท้า ให้ดูดี งดงาม เกลี้ยงเกลา และสะอาดตา

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร