ค. การไหว้

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2557

 

ค. การไหว้


            เป็นการแสดงความเคารพสามารถทำได้หลายวิธี ตามโอกาสดังนี้


          - การประนมมือ (อัญชลี)  หมายถึง การกระพุ่มมือทั้งสองประนมหว่างอก เป็นการแสดงความ
เคารพเสมอด้วยดวงใจ จัดเป็นการแสดงความเคารพทั่วๆ ไป ใช้ในขณะนั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฟังเทศน์ รับพรพระสนทนากับพระภิกษุ

 

           โดยยกมือทั้ง องขึ้นให้ฝ่ามือประกบกัน นิ้วทุกนิ้วแนบชิดสนิทกัน ปลายนิ้วชี้ขึ้นเบื้องบน กระพุ่มมือ ทำเป็นรูปดอกบัวตูม (แต่อย่าให้ปุ้มหรือแบนเกินไป) ตั้งกระพุ่มมือนี้ไว้หว่างอกสูงในระดับราวนมทำมุม 45 องศากับอกตนเอง ปลายนิ้วทุกนิ้วเหยียดตรงศอกทั้งสองแนบชิดชายโครง ไม่เกร็งข้อมือวางท่าสบายๆ

 

           สำหรับท่านี้ ยังใช้สำหรับการแสดงอาการรับไหว้ จากผู้ที่มีอายุอ่อนกว่า ที่แสดงการไหว้ต่อตัวเราอีกด้วย

 

           การไหว้ หมายถึง การยกกระพุ่มมือที่ประนมแล้วน้ันขึ้นจรดหน้าผาก เป็นการแสดงความเคารพที่สูงขึ้นไป คือ เคารพต่อพระสงฆ์ หรือผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นต้น


          กระทำโดยการประนมมือขึ้นก่อน แล้วยกกระพุ่มมือนั้นสูงขึ้นเสมอหน้าโดยให้นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้จรดไรผม พร้อมกับก้มศีรษะลงเล็กน้อยพองาม แล้วลดมือลง ทำอย่างนี้เพียงครั้งเดียวเวลายกมือขึ้น และลดมือลงขณะไหว้ อย่าทำให้เร็วนักหรือช้านัก ควรทำด้วยอาการละมุนละไมจึงจะงาม

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร