ถ้าคนเราไม่ทำทานจะเกิดโทษภัยอย่างไรบ้าง

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2557

 

ถ้าคนเราไม่ทำทานจะเกิดโทษภัยอย่างไรบ้าง


         ถ้าคนเราไม่ทำทาน แน่นอนเหลือเกินว่าขั้นต้นสังคมจะเต็มไปด้วยคนดูดาย อยู่อย่างตัวใครตัวมันจากนั้นก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัว ต่างเอาเปรียบเบียดเบียนกันด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่โตขนาดเป็นศัตรูก่อกรรมทำเข็ญ ถึงขั้นล้างผลาญชีวิตกันได้ แม้เป็นพี่น้องคลานตามกันมาก็ตาม และถ้าเป็นการเอาเปรียบเบียดเบียนกันระหว่างประเทศ ก็จะกลายเป็นสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กัน ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหากระทบกระเทือนถึงกันได้ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งมีการ สื่อสารติดต่อสัมพันธ์กันอย่างสะดวกรวดเร็วทั่วโลก

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร