​กรรมชั่วทางกาย

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2557

 

กรรมชั่วทางกาย

 

 

      1) กรรมชั่วทางกาย ได้แก่การประพฤติผิดศีล 3 ข้อ แรก คือ

 


         1.1) เจตนาทำการปลดปลงชีวิตคน และสัตว์ (ปาณาติบาต) รวมทั้งการทำร้ายร่างกาย การ
 ทรมานคน และสัตว์ด้วยวิธีการต่างๆ


         1.2) เจตนาถือเอาของที่เขามิได้ให้มาเป็นของตน (อทินนาทาน) เช่น ลักทรัพย์ ละเมิดกรรมสิทธิ์เป็นต้น


         1.3) เจตนาประพฤติผิดทางเพศ (กาเมสุมิจฉาจาร)

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร