ทุคติ

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2557

 

ทุคติ

 

 

             "ทุคติ" หมายถึง สถานที่ที่ไปเกิด หรือแบบการดำเนินชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ทรมาน ได้แก่
1) นรก 2) ดิรัจฉาน 3) เปรต 4) อสุรกาย

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0008204976717631 Mins