หลักการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องเพื่อไปสู่โลกหน้า

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2557

 

 

หลักการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องเพื่อไปสู่โลกหน้า

 


          พระพุทธศาสนาสอนการเตรียมความพร้อมสำหรับไปสู่ปรโลกหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงการเตรียมความพร้อมให้ถูกต้อง เพื่อการไปสู่ปรโลกไว้ หลายเรื่อง พระธรรมเทศนาที่ทรงมีจุดมุ่งหมายโดยเฉพาะเจาะจงสำหรับการทำให้ชีวิตนี้มีคุณค่าและเป็นหลักประกันความสุขของชีวิตในภพหน้าก็คือ "สัมปรายิกัตถประโยชน์"1 ซึ่งประกอบด้วยธรรม 4 ประการ

 


                1)สัทธาสัมปทา


                2) สีลสัมปทา


                3) จาคสัมปทา


               4) ปัญญาสัมปทา

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0093165675799052 Mins