โทษของการติดการดูการละเล่น

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2557

 

โทษของการติดการดูการละเล่น


             การดูการละเล่น หมายถึง การดูมหรสพต่างๆ นั่นเอง พึงเข้าใจว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงห้ามเรื่องนี้โดยเด็ดขาด อาจจะไปดูบ้างเป็นครั้งคราว เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ก็ไม่ถือเป็นเรื่องเสียหายสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงชี้โทษ คือการหมกมุ่นกับสิ่งบันเทิงเริงรมย์ ชนิดที่เรียกว่าการเสพติด ดังที่ตรัส แสดงไว้พอเป็นตัวอย่าง 6 ประการ คือ


         3.1) รำที่ไหนไปที่นั่น


         3.2) ขับร้องที่ไหนไปที่นั่น


         3.3) ประโคมที่ไหนไปที่นั่น


         3.4) เสภาที่ไหนไปที่นั่น


         3.5) บรรเลงที่ไหนไปที่นั่น


         3.6) เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น


                ใครก็ตามที่มีพฤติกรรมในทำนองเดียวกับตัวอย่างทั้ง 6 ประการนี้ ย่อมฟ้องว่าเขหมกมุ่นอยู่กับสิ่งบันเทิงเริงรมย์ จนทำให้เสียเวลาในการทำมาหากิน วิถีชีวิตเช่นนี้ ในที่สุดก็จะประสบกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างไม่ต้องสงสัยบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจ ย่อมมองออกว่าการประสบกับปัญหาเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง ที่ผลักดันบีบคั้นคนเราให้ต้องก่อกรรมชั่วเพื่อความอยู่รอดนั้นย่อมหมายถึง การนำตนไปสู่ความฉิบหายอย่างไม่มีทางเลี่ยง

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.0038459142049154 Mins