บุคคลสองตา

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2557

 

บุคคลสองตา

 

 

              บุคคลสองตา หมายถึง บุคคลมีปัญญาแสวงหาทรัพย์ และมีปัญญาทำให้ทรัพย์ที่มีอยู่แล้วเพิ่มพูนขึ้น รวมทั้งมีปัญญาเข้าใจธรรมะเป็นอย่างดี ดังนั้นการแสวงหาทรัพย์ของเขาจึงเป็นไปโดยุจริต ขณะเดียวกัน ก็รู้จักสั่งสมบุญกุศลด้วยการบริจาคทานด้วยโดยสรุปก็คือบุคคลสองตา เป็นคนประเสริฐสามารถหาทรัพย์ได้ด้วยความขยัน และโดยชอบธรรม เขาอาจจะมั่งคั่งร่ำรวยหรือไม่รวยก็ตาม แต่ก็สามารถตั้งหลักฐานได้มั่นคง ไม่มีหนี้สิน ครอบครัวมีความสุข สนใจช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนในสังคมด้วยเรื่องต่างๆ ขณะเดียวกันก็หมั่นสั่ง สมบุญกุศลอยู่เสมอบุคคลประเภทนี้เมื่อละโลกไปแล้ว ย่อมไปสู่สุคติโลก สวรรค์ ครั้นเมื่อจุติจาก สวรรค์ ย่อมได้มาเกิดเป็นคนร่ำรวยซึ่งมีศีลธรรม บริบูรณ์ในโลกนี้อีกในบรรดาบุคคล 3 ประเภทนี้ บุคคลที่ประเสริฐสุดคือบุคคล สองตา ดังนั้นในการมองหาบุคคลมาเป็นหุ้นส่วน หรือการ สมัครเข้าไปทำงานในหน่วยงานต่างๆ จำเป็นต้องพิจารณาเลือกบุคคล สองตาให้ได้ อย่าได้เข้าไปร่วมงานกับบุคคลตาเดียวเป็นอันขาด เพราะเขาเป็นบุคคลอันตราย ไร้ศีลธรรมส่วนบุคคลตาบอดนั้น ถ้าเรา สงเคราะห์เขาได้ก็พึงทำ แต่เขาไม่ใช่บุคคลที่เราจะไปร่วมทำมาหากินด้วยแน่นอน

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00770370165507 Mins