ต้องสร้างเครือข่ายคู่ค้าที่เป็นคนดี

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2557

       

 

       ต้องสร้างเครือข่ายคู่ค้าที่เป็นคนดี

 

 

                 ต้องสร้างเครือข่ายคู่ค้าที่เป็นคนดีสำหรับผู้ที่เป็นนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการในสาขา
อาชีพต่างๆ ย่อมมีเครือข่ายผู้ซื้อและผู้ขายในตัวของธุรกิจเอง พึงระลึกอยู่เสมอว่า คู่ค้า ที่เป็นคนดีเท่านั้นที่จะสามารถส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจของเราให้ประสบผลสำเร็จได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกเฟ้นคู่ค้าประเภทบุคคล สองตาเท่านั้น อย่าได้ไปสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลประเภทตาเดียวเป็นอันขาด เพราะบุคคลประเภทนี้จะเป็นเหตุให้ธุรกิจของเราพินาศลงไม่ช้าก็เร็ว เช่น ถ้าบุคคลประเภทนี้อยู่ในฐานะลูกค้า พยายามทำตัวให้เราไว้เนื้อเชื่อใจแล้วจ่ายเช็คไม่มีเงินให้เรา ก็จะทำให้เราเดือดร้อน หรือถ้าบุคคลประเภทนี้อยู่ในฐานะผู้ผลิตสินค้าส่งให้เรา แต่ไม่ส่งสินค้าให้เราตามกำหนด ก็จะทำให้เราเดือดร้อน เป็นต้น เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อย ที่คู่ค้าประเภทบุคคลตาเดียว อาจจะสร้างปัญหาให้แก่ธุรกิจของเรา เพราะฉะนั้นการสร้างเครือข่ายคู่ค้าที่เป็นคนดี จึงเป็นเรื่องจำเป็นมาก

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0068410515785217 Mins