เพิ่มพูนหาความรู้ให้ทันสมัย

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2557

 

 

          เพิ่มพูนหาความรู้ให้ทันสมัย

 

               ต้องหมั่นเพิ่มพูนหาความรู้ให้ทันสมัย หมายถึงการหมั่นขวนขวายหาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ไว้ใช้ในการทำงาน ทั้งด้านการบริหาร การผลิต และการบริการ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลา เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ได้ปริมาณผลผลิตสูงสุด มีคุณภาพดีที่สุด ขณะเดียวกันก็สามารถ ลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย ซึ่งจะมีผลดีต่อการแข่งขันกันในด้านธุรกิจ

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร