ความเห็นเกี่ยวกับการทำทาน

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2557

 

ความเห็นเกี่ยวกับการทำทาน


การทำทาน หมายถึงอะไร


               คำว่า การทำทาน มีความหมายกว้างขวางมาก แต่โดยทั่วไปหมายถึงการให้ หรือแบ่งปัน
 โดยไม่คิดเอาคืน เช่น การให้ หรือการแบ่งปันของกินของใช้ที่ตนมีอยู่มากให้แก่ญาติมิตร เพื่อนฝูง ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือแม้ผู้บังคับบัญชา การให้ของขวัญ หรือของที่ระลึกแก่ญาติมิตร เพื่อนฝูง ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ การให้ฟรี รวมทั้งให้ยืมสิ่งของเครื่องใช้บางอย่างที่ญาติมิตร เพื่อนฝูงจำเป็นต้องใช้ การให้ฟรี รวมทั้งให้ยืมเงินทองแก่ญาติมิตรเพื่อนฝูง ในยามที่พวกเขาออกปากขอร้อง การให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ แก่ญาติมิตรเพื่อนฝูงในยามที่พวกเขาขอร้อง หรือเมื่อเรารู้ว่าพวกเขาคนใดคนหนึ่งกำลังประสบปัญหา และต้องการความช่วยหลือ


         นอกจากนี้ก็มีการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการให้ความรู้ด้านต่างๆ และความรู้ทางธรรมที่เรามีแก่ญาติ มิตรเพื่อนฝูง ด้วยความปรารถนาดี ตลอดจนการให้อภัยญาติ มิตรเพื่อนฝูงอยู่เสมอการให้ในลักษณะต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จัดว่าเป็นการทำทานทั้งสิ้นอนึ่ง การทำทานที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาก็คือ การทำทานแก่พระภิกษุสงฆ์ เพราะนอกจากจะเป็นการให้ตามความหมายของการแบ่งปันแล้ว ยิ่งเป็นการทำบุญกับเนื้อนาบุญ คือ พระภิกษุสงฆ์ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีหรืออานิสงส์มาก อีกทั้งเป็น การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ให้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของชาวโลกอีกด้วย

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00076461633046468 Mins