ความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2557

 

ความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน

 

 

              1. ความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ไม่มีใครรู้วันตายของตนล่วงหน้า ถ้าคอยให้ตั้งหลักฐาน
มั่นคงเสียก่อน จึงคิดทำทาน รักษาศีล หรือบางคนคิดว่าคอยให้เกษียณอายุเสียก่อน จึงค่อยเข้าวัดปฏิบัติธรรม บุคคลที่มีความคิดในทำนองนี้ ถือว่าประมาท เพราะถ้าเขาต้องจบชีวิตในวัยเยาว์ หรือวัยหนุ่มสาวหรือจบชีวิตด้วยอุบัติเหตุทั้งๆ ที่ยังไม่หมดอายุขัย เขาก็หมดโอกาสั่ง สมบุญเพื่อไปสู่สุคติโลก สวรรค์

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก