ภูมิคุ้มกันจิตใจ คืออะไร

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2557

 

ภูมิคุ้มกันจิตใจ คืออะไร

 


            ภูมิคุ้มกันจิตใจ คือ ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องโลกและความเป็นไปของชีวิตตามความ
 เป็นจริง ซึ่งมีศัพท์ทางธรรมว่าสัมมาทิฏฐิ บุคคลที่ขาดหรือหย่อนภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ก็เพราะขาดความ
 เข้าใจถูกต้องหรือมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องโลก และความเป็นไปของชีวิตตามความเป็นจริง ซึ่งมีศัพท์ทางธรรมว่า มิจฉาทิฏฐิบรรดามิจฉาทิฏฐิชนนี้เอง ต่างมีพฤติกรรมผิดศีล ผิดธรรม ก่อความเดือดร้อนและความสับสนวุ่นวายขึ้นในสังคมทั่วโลก ดังนั้น การกำจัดมิจฉาทิฏฐิออกจากจิตใจผู้คน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและเร่งด่วนอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นสาระสำคัญของการปฏิรูปมนุษย์ก็คือ การปฏิรูปมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเอง

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010314464569092 Mins