มนุษย์

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2557

 
 
 
มนุษย์ ทุกคนล้วนเกิดมา
เพื่อแสวงหาความสุข
แต่ทว่าคนส่วนใหญ่
ยังขาดกัลยาณมิตรเป็นผู้ชี้บอก
ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใด
 

เพราะสิ่งนี้ไม่ได้อยู่นอกตัว
ไม่ต้องแสวงหาจากที่ไหน
แต่อยู่ในกาย
ยาววา หนาคืบ กว้างศอก
ของตัวเรานี่เอง
 

วิธีการแสวงหาก็เพียงแต่
นึกถึงสิ่งที่ทำให้ใจเราสบาย
นึกถึงพระพุทธรูป
ที่เราเคารพบูชา นึกไปพร้อมๆ
กับการทำธุรกิจการงาน
กิจวัตรประจำวัน
หากเราทำอย่างนี้
อย่างสม่ำเสมอทุกๆ วัน
 

จะเป็นการฝึกฝนใจ
ให้หยุดนิ่ง ให้ผ่องใส
ไม่ช้าเราจะประสบในสิ่งที่
พึงปรารถนา คือ
ได้เข้าถึงความสุขอันเป็นอมตะ
ซึ่งเป็นเอกันตบรมสุข 

 
 

พระเทพญาณมหามุนี
 
 
 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร