วันพระไหนที่ตรงกับวันทำงาน

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2557

 
 
...วันพระไหนที่ตรงกับวันทำงาน เราก็ถือศีล 8 เวลาเพื่อนร่วมงานถาม เราจะตอบได้ว่าเราถือศีล 8 เพราะวันนี้วันพระ ใหม่ ๆ เขาไม่เข้าใจ เขาอาจจะ หัวเราะว่าเราเชย งมงาย หรืออะไรก็แล้วแต่
 

...เราก็ต้องใจเย็น ๆ ค่อย ๆ อธิบายให้ เขาฟังว่า ไม่ใช่เชย ไม่ใช่งมงาย นี่เป็นอริยประเพณี ประเพณีของพระอริยเจ้า ผู้ประเสริฐ ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร แล้วก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธ เราเป็นชาวพุทธก็จะต้องปฏิบัติอย่างนี้ แล้วต่อไปเสียงหัวเราะจะค่อย ๆ หาย ไปทีละคนสองคน แล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นความเลื่อมใส
 

...แม้บางคนจะยั่วเย้า แต่ถ้าเรา"ยิ้มแย้ม" และตอบไปด้วยเหตุด้วยผล จะยั่วเย้าอย่างไรแต่ในใจเขาเลื่อมใสนะ แล้วเขาจะเกิดแรงบันดาลใจ
ที่จะมาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

...เราก็จะได้บุญด้วยในฐานะเป็น ผู้แนะและเป็นผู้นำ คือให้ธรรมทานเขาเรียกว่าแนะนำ
คือทำให้ดู ปฏิบัติให้ดู เราก็ได้ เขาก็ได้ ได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วย
 
 

#...คุณครูไม่ใหญ่...#
  7 ตุลาคม 2546