การมีชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2557

 

 

       การมีชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน

 

 

         เป็นโอกาสดีแห่งการบรรลุเป้าหมายชีวิต การมีชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่มีผู้คนเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตร ก็เท่ากับว่าอยู่ในถิ่นที่เหมาะ สม เพราะแวดล้อมไปด้วยคนประเภท สองตา ย่อม
เกื้อกูลการทำมาหากินของเราให้ประสบผลสำเร็จได้ โดยไม่ยากเกินไป ขณะเดียวกันก็มีบรรยากาศที่
อำนวยให้เราได้สั่งสมบุญบารมี ซึ่งจะเกื้อกูลให้เราสามารถปฏิบัติตนเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิต ทั้งระดับต้นและระดับกลางได้อย่างแน่นอน

 

           

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00080759922663371 Mins