ใช้ทรัพย์ทำบุญกับเนื้อนาบุญ

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2557

 

   ใช้ทรัพย์ทำบุญกับเนื้อนาบุญ

 

               ใช้ทรัพย์ทำบุญกับเนื้อนาบุญ หมายถึงการถวายจตุปัจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ซึ่งเป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์สูงกว่าการใช้ทรัพย์สร้างบุญกุศลทั้ง 4 ข้อแรกเป็นสิ่งแน่นอนว่า เมื่อเราใช้ทรัพย์ โดยวิธีการทั้ง 5 ประการนี้ ทรัพย์ของเราย่อมลดลงหรือหมดไป เราก็ไม่ควรร้อนอกร้อนใจ เพราะเราได้รับผลบุญมาแล้ว ในทางกลับกัน หลังจากที่ใช้ทรัพย์ทำบุญไปแล้ว ถ้าเรากลับมีโอกาสได้ทรัพย์เพิ่มพูนขึ้นอีกมาก เราก็ไม่มีความร้อนใจอีกเหมือนกัน คือไม่ร้อนใจว่าจะบริหารทรัพย์นั้นอย่างไร เพราะรู้จักวิธีใช้ให้มีประโยชน์สูงสุดอยู่แล้วครั้นเมื่อถึงเวลาจะละจากโลกนี้ไป ก็ระลึกด้วยความปลื้มปีติว่า เราได้ใช้จ่ายโภคทรัพย์เลี้ยงตนแล้ว ได้ใช้จ่ายเลี้ยงคนที่ควรเลี้ยงแล้ว ได้ผ่านพ้นภัยที่เกิดขึ้นแล้ว ได้ทำนุบำรุงพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้ว เมื่อเราปรารถนาโภคทรัพย์ เพื่อประโยชน์อันใด ประโยชน์นั้นเราก็ได้บรรลุแล้ว เราได้ทำในสิ่งที่ไม่ต้องเดือดร้อนแล้ว บุคคลเช่นนี้ย่อมชื่อว่าเป็นผู้ดำรงอยู่ในธรรมของพระอริยเจ้า บัณฑิตทั้งหลายย่อมส รรเสริญเรา นั่นคือเขาได้บรรลุเป้าหมายชีวิตระดับต้นแล้ว เมื่อเขาละจากโลกนี้ไปแล้ว ย่อมบันเทิงใจใน สรวง สวรรค์อย่างแน่นอนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์เป็นนี้ ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า จะต้องบริหารหรือใช้ทรัพย์ที่เป็น "รายเหลือ"ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ด้วยการทำจาคสัมปทาในรูปแบบต่างๆ บุคคลยิ่งสามารถทำจาคสัมปทาได้มากเท่าใดนอกจากจะมีความสุขใจอย่างแน่นอนในปัจจุบันแล้ว ยังสามารถปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตได้ทั้งระดับต้นและระดับกลางอีกด้วย

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013018528620402 Mins