ทำอย่างไรบุตรธิดาจึงจะเคารพเชื่อฟังพ่อแม่

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2557

 

 

ทำอย่างไรบุตรธิดาจึงจะเคารพเชื่อฟังพ่อแม่

 


            เหตุปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ลูกๆ เคารพและเชื่อฟังคำของพ่อแม่ก็คือ คำสั่งสอนทุกเรื่อง พ่อ
แม่ต้องอธิบายให้ลูกเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน ประกอบด้วยเหตุผลอัน มควรถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะ ซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจยาก เพราะเป็นนามธรรม พ่อแม่ก็ต้องรู้จักใช้อุปมาอุปไมยที่อิงหลักเหตุผลอย่างชัดแจ้ง เพื่อให้เด็กได้ทราบว่าสิ่งนั้นๆ คือ "อะไร" ไม่ใช่พูดด้วยความเชื่อแบบงมงาย เข้าทำนองเชื่อตามๆ กันมา หรือเขาเล่าว่า และถ้าเด็กถามเพราะไม่เข้าใจหรือสงสัยแทนที่จะแสดงอาการหงุดหงิดรำคาญด้วยคิดว่า เด็กมีความคิดนอกคอก พ่อแม่จะต้องตอบคำถามให้ชัดเจนสมควรแก่วัยของเด็กนี่คือการ สนทนาธรรมระหว่าง มาชิกในครอบครัวนั่นเอง

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก