อย่าคิดช้า

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
...อย่าคิดช้า
นักสร้างบารมีต้องสร้างบารมี
แล้วก็ต้องสร้างให้มันไวกว่าแสง

...อย่าไปปฏิเสธบุญ
การปฏิเสธบุญคือการปฏิเสธความสุข
และความสำเร็จในชีวิต
ที่เรายังมีอุปสรรคในชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้
สุขๆดิบๆ ขึ้นๆลงๆ

...ก็เพราะว่าบางช่วงเราก็ทำบุญ
บางช่วงเราก็ไม่ได้ทำบุญ
ช่วงไหนทำบุญบุญส่งผลชีวิตก็ราบรื่นรุ่งเรือง

...ช่วงไหนไม่ได้ทำบุญชีวิตก็ร่วงโรย
ขลุกขลัก มีอุปสรรค
ปัจจุบันนี้เป็นภาพสะท้อนจากในอดีต
ที่เราทำผ่านๆมา อดีตเราได้ประกอบเหตุเอาไว้
ปัจจุบันเป็นผล

...ปัจจุบันเราประกอบเหตุ อนาคตเป็นผล
เมื่อปัจจุบันสะท้อนในอดีตที่เราได้ทำมา
ในอนาคตข้างหน้านี้อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
การสร้างบารมีกันไปในภพชาติเบื้องหน้า
เป็นช่วงที่สำคัญทีเดียว
 
 

#...คุณครูไม่ใหญ่...#
  24 กันยายน 2548