°♢เป้าหมายของเราคือ ที่สุดแห่งธรรม♢°

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
°♢เป้าหมายของเราคือ ที่สุดแห่งธรรม♢°
 

 
  ตรงนี้ตอกย้ำกันไว้ทุกวันทีเดียว มันอาจจะเป็นความรู้ใหม่สำหรับนักเรียนใหม่
ซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟัง

แต่นักเรียนเก่าที่เคยได้ยินได้ฟังแล้ว ทั้งๆที่เป็นของเก่าเอามาเป่าฝุ่นใหม่ ของเก่าตั้งแต่ทำนับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้ว ตั้งแต่ยังมีทีมเยอะๆ จนกระทั่งกระจัดกระจายกันไปเยอะแยะ ทีมพันธุ์นี้เยอะนะ มีมากมายมหาศาลทีเดียว แต่กระจัดกระจายกันไปในยุคต้นๆ

รูปสมบัติก็ดี ทรัพย์สมบัติก็ดี คุณสมบัติก็ดี แต่ตอนนี้ก็เหลืออยู่อย่างนี้ ไปหาเงินไม่ค่อยจะเจอ รูปสมบัติก็เหมือนตัวถังบุบ คุณสมบัติก็ไม่ค่อยรู้อะไรกับเขา

จริงๆแล้วมโนปณิธานมีมานานแล้ว มีมาตั้งนานแล้ว แล้วก็เมื่อละโลกแล้วก็จะประคับประคอง
กลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษไปอยู่ที่ตรงนั้น

วงบุญพิเศษตรงนี้นี่จะมีเฉพาะผู้ที่มีมโนปณิธานไปสู่ที่สุดแห่งธรรม จริงๆแล้วเป็นวงบุญที่ใหญ่ทีเดียว กว้างขวาง แต่ว่ามันพลัดไปตั้งเยอะแยะ กระจัดกระจายกันไปอยู่ที่โน่นที่นี่ ชั้นนั้นชั้นนี้ เป้าหมายมโนปณิธานนี้มีไว้สำหรับปราบมาร

มารซึ่งเป็นต้นเหตุที่ปล่อยเครื่องมือของมารมา 5 ฝูงน่ะ มีอะไรบ้างจ๊ะกิเลสมาร ก็ได้แค่มีโลภะ โทสะ โมหะเป็นต้น ให้เรามีความโลภ โกรธ หลงอยู่ในใจ

ในตัวเราจะถูกสามอย่างบังคับอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวโลภ เดี๋ยวโกรธ เดี๋ยวหลง แล้วเราชอบเอามาใช้บ่อยซะด้วยนะ อยู่ในตัวเรานี่แหละเดี๋ยวก็หยิบเอามาใช้เรื่อยๆ ทีนี้พอใช้แล้วมีวิบาก ตรงนี้คอยบังคับบัญชีทำให้กายวาจาใจเราเสื่อมคุณภาพที่ดีออกไป ก็เสื่อมคุณภาพ

ขันธมาร ร่างกายเรารูปสมบัติของเราบุบบู้บี้ขี้โรค ขี้เหร่ มันก็เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีของเรา เราสร้างไม่เต็มที่ เขาก็บังคับอยู่ในตัวเรา แล้วก็เทวบุตรมาร จริงๆ หมายถึงเทวบุตรจริงๆนะ ที่ถูกมารเขาบังคับเอาไว้

แต่บางทีอนุเคราะห์มาถึงมนุษย์ที่ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่ มาขัดขวางในการสร้างบารมีของเรามัจจุมาร คือตัดรอนด้วยความตาย

คือให้หมดสิทธิ์ในการสั่งสมบุญบารมีอภิสังขารมาร ก็วิบากกรรม ต่างๆที่เขาบังคับด้วยความโลภโกรธ หลง ให้เรากระทำบาปทางกายวาจาใจแล้วก็มีวิบาก เขาเรียกอภิสังขารมาร

ก็ทำให้เราต้องมาเสียเวลา ชดใช้เกี่ยวกับเรื่องวิบากกรรมทำให้กายวาจาใจของเขาเสื่อมคุณภาพลงไปอีก
 

°♢คุณครูไม่ใหญ่♢°
 


★"โรคทางใจอันตราย กว่าโรคภายนอก เพราะโรคทางใจนี้ ติดข้ามภพข้ามชาติ ด้วย ความโลภ ความโกธร ความหลง แต่แก้ได้ด้วยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"

 
♥โอวาทคุณครูไม่ใหญ่
 
 

○และเข้าพรรษานี้หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ ขอปลีกวิเวกเหมือน พรรษาปีที่แล้วนะ
 
 

♡ครูไม่ใหญ่ 26 มิย.57
 
 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร