วิธีการทําใจให้อยู่ในบุญ

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
วิธีการทําใจให้อยู่ในบุญ
 
 
โดยทั่วไปคนจะคิดกันแค่ว่า การอยู่ในบุญ คือการหากิจกรรมที่เป็นบุญทํา รวมถึงการตรึกระลึกนึกถึงบุญต่างๆที่ เคยทํามา

แต่แท้จริงแล้ว... การอยู่ในบุญ คือการปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงสภาวธรรมภายใน จนกระทั่งสามารถเห็นดวงบุญ ใสๆ และมีใจแนบแน่นอยูในดวงบุญนั้น ตลอดเวลา

ซึ่งหากทําได้อย่างนี้ ใจจะแช่ อิ่มอยูในอู่ทะเลบุญจนเกิดปีติชุ่มเย็น และก็จะส่งผลให้เราคิดดี พูดดี ทําดี

เมื่อ กาย วาจา ใจ ดี ก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเขามาสู่ตัว

เพราะใจจะมีอายตนะของใจที่จะไปดึงดูดคนอายตนะเดียวกันมา ทําให้เจอแต่ คนคิดดี พูดดี ทําดีเช่นเดียวกัน

แม้ขณะเจออุปสรรคผ่านเขามาในชีวิต ถ้าใจอยู่ในบุญ เราก็จะมีดวงปัญญาที่มากกว่าปกติ สามารถคิดออกว่าต้องพูดอย่างไร ตอบอย่างไร ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นๆ

ดังนั้น... เมื่อการอยูในบุญดีอย่างนี้ เราก็ควรทําใจให้อยู่ในบุญ

ซึ่งการทําใจให้อยู่ในบุญเบื้องต้นที่ง่ายที่สุด ก็คือแตะใจเบาๆที่ศูนย์กลางกาย และหมั่นตรึกระลึกนึกถึงบุญที่เคยทํามาบ่อยๆ นึกให้เป็นประจําสม่ำเสมอ ท่ามกลางดวงสว่าง ท่ามกลางองค์พระให้ได้ทั้งวัน...
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0058980027834574 Mins