วันเข้าพรรษา

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2557

วันเข้าพรรษา

               

     วันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันที่  12  กรกฏาคม  พ.ศ. 2557  วันแรม  1  ค่ำ  เดือน  8  วันเข้าพรรษาคือวันแรกที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษาที่วัดใดวันหนึ่งหรือสถานที่บางแห่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้จำพรรษาได้  เนื่องจากในสมัยพุทธกาลในฤดูฝน  ชาวไร่ชาวนา  เขาทำไร่ไถนาทำการเกษตรไม่เหมาะที่พระสงฆ์จะเดินธุดงค์จาริกไปในสถานที่ต่างๆ  บางครั้งอาจเผลอไปเหยียบต้นข้าวให้เสียหายได้สัตว์เล็กสัตว์น้อยพลอยโดนเหยียบย่ำไปด้วยจึงมีพระอนุญาตให้พระภิกษุอยู่จำพรรษาในระหว่างวันแรม  1  ค่ำ  เดือน  8  แล้วออกพรรษาในวันขึ้น  15  ค่ำเดือน  11  รวมระยะเวลาเข้าพรรษา  3  เดือน   

           

(การเดินธุดงค์นั้นไม่นิยมเดินในระหว่างเข้าพรรษาเพราะมีข้อวินัยกำหนดไว้)

 

     เมื่อถึงวันเข้าพรรษา  จึงมีการถวายผ้าอาบน้ำฝนประเพณีแห่เทียนจำพรรษาไปถวายวัดต่างๆ  รวมทั้งนำอาหารคาวหวาน  ยารักษาโรคไปถวายพระภิกษุสงฆ์  เพื่อเป็นการให้เรี่ยวแรงกำลังให้อายุพระพุทธศาสนายืนยาวออกไป ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  ควรเป็นช่วงเวลาอันพิเศษของชาวพุทธใครที่ไม่เคยรักษาศีล  ก็ให้ตั้งใจเป็นสัจจะลงไปว่านับแต่พรรษานี้ขอเลิกยุ่งเกี่วยกับอบายมุขทุกชนิดขอตั้งใจรักษาศีล  5  ให้บริสุทธิ์ไปวันต่อวัน  เมื่อถึงวันพระขึ้น  15  ค่ำ  ก็จะขอตั้งใจรักษาศีล  8  นั่งสมาธิเจริญภาวนาตลอดทั้งวัน  แล้วแต่เราจะตั้งสัจจะอธิฐานทำสิ่งที่เป็นบุญกุศลเป็นมงคลแก่ตัวเอง
บางคนตลอดพรรษาอาจจะตั้งใจว่าต้องตักบาตรทุกวันเพื่อจะได้บุญติดตัวได้อายุขัยยืนยาว  ผู้ให้กำลังย่อมได้กำลังเรียวแรงกายกลับคืนมา 

 

(สาธุชน พาครอบครัวมาทำบุญ ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษาของทุกปี)

 

     แม้ว่าเราสามารถรักษาได้เพียงศีล  5  ถ้ารักษาได้บริสุทธิ์ควบคู่กันการเจริญสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอใจก็จะสงบเย็น  ใจสว่างยังสามารถตัดรอนมิให้อกุศลวิบากกรรมแต่หนหลังส่งผล  ช่วยตัดทอนกำลังบาปให้อ่อนแรง  ยิ่งทำบุญกุศลต่อเนื่องไม่หันกลับไปทำความชั่วอีกวิบากกรรมผ่อนหนักเป็นเบาและหายได้ในที่สุด ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  จึงเป็นโอกาสที่เราจะละชั่ว  ทำความดีได้ทุกรูปแบบ  มีเนื้อนาบุญอันเลิศ  คือพระสงฆ์ให้เราตักตวงบุญได้มากมาย  เพราะประเทศไทยของเรามีโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปเข้าพรรษา  ทุกหมู่บ้านทั่วไทย  มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ตามวัดต่างๆ  หลายแสนรูป 

 

   

    

    

     การบวชเข้าพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือน  ยังเปลี่ยนวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง  มีพระภิกษุจำพรรษาครบ  5  รูปทำให้วัดสามารถรับกฐินได้  ได้มีโอกาสพัฒนาวัดให้สะอาดงดงามเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนในชุมชน  ส่วนคนที่เป็นลูกผู้ชาย  ควรรักษาศีล  8  เตรียมตัวไว้สำหรับการบวชเข้าพรรษาในปีหน้า  เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสร้างบุญใหญ่ให้ผลเป็นความสุขตลอด 64  กัป  ให้สิ่งที่เราลงมือกระทำในช่วงเวลาเพียง  3  เดือน  แต่ให้ผลคุ้มค่าไปตลอดชีวิต  ตลอด  64  กัป  ขอเพียงเป็นคนมีความอดทน  เห็นคุณค่าของการรักษาศีล  การให้ทานและเจริญสมาธิภาวนา  ในขณะที่วิชาทางโลกเราร่ำเรียนมา  20  ปี  สำเร็จการศึกษา  ก็เพียงเป็นใบเบิกทางให้ประกอบอาชีพทำมาหากินได้  แต่ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะรอดพ้นจากภัยในวัฎฎสงสาร  ตราบใดที่รักษาศีลไม่มั่นคง  ตราบนั้นเราเผลอทำความชั่วได้ทุกเมื่อ  ทำเมื่อไรกรรมชั่วติดตัวไป  เมื่อยังมีชีวิตอยู่  อย่าเป็นคนดูดายปล่อยเวลาให้ไร้ค่า  
 

หากมิได้ทำความดีในแดนดิน  ที่จะคิดถวิลถึงสวรรค์นั้นอย่าหมาย

บทกวีสุภาษิตบทนี้ให้ไว้เตือนสติได้ทุกเวลา

 

บทสารคดี  รัตนวนาลี

7/7/57

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร