ศิลปะการครองใจคน หมายถึงอะไร

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2557

 

ศิลปะการครองใจคน หมายถึงอะไร


             ศิลปะในการครองใจคน หมายถึง การทำตัวให้เป็นคนน่ารัก เข้าไปถึงไหนก็มีแต่คนรักใคร่ชอบพอเคารพนับถือ อยากเป็นมิตรสนิทสนม อยากคบค้าสมาคมด้วย อยากฟังถ้อยคำและวาทะ ที่ทำให้รู้สึกมีกำลังใจทำความดี ไม่มีใครรังเกียจเดียดฉันท์ ไม่มีใครคิดจะขับไสไล่ส่ง หรือหลีกหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะหนีไปได้


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ธรรมชาติของใจคนดีว่า คนเราทุกคนล้วนอยากให้ผู้คนทั้งหลายรักตนไม่มีใครแม้สักคนเดียวที่อยากให้ตนเป็นที่รังเกียจเดียดฉันท์ของใครๆ ทั้งสิ้น ทว่าผู้คนโดยทั่วไปก็ได้แต่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นรักตน ทำดีต่อตน อย่างโน้นอย่างนี้แต่ฝ่ายเดียว โดยที่ตนไม่ได้คิดจะรักและทำดต่อผู้อื่นเลย เมื่อเป็นเช่นนี้ ความปรารถนาของตนย่อมไม่มีทางสัมฤทธิผลดังจะเห็นได้จากผู้ใหญ่บางคน แม้จะมีบุตรธิดาหลายคน แต่ลูกหลานก็ไม่อยากอยู่ด้วย เพราะท่านเป็นคนไม่น่ารัก เนื่องจากปากร้ายเหลือกำลัง หรือชายหนุ่มบางคนรักหญิงสาว แต่หญิงสาวกี่คนๆ ก็ไม่รักตอบ เพราะเขาเป็นคนตระหนี่แถมยังชอบเอาเปรียบอย่างร้ายกาจ เป็นต้น


           ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสอนวิธีทำตัวให้เป็นคนน่ารัก เพื่อว่าตัวเราจะได้มีมิตรรอบด้าน หรืออย่างเลวก็มีคนหมั่นไส้ตัวเรา รังเกียจตัวเราน้อยที่สุด


           สังคหวัตถุธรรม1


           พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "สังคหวัตถุธรรม" ให้พุทธบริษัทยึดปฏิบัติ เพื่อฝึกตนให้เป็นคนน่ารัก น่าเข้าใกล้ มีศิลปะในการครองใจคนสังคหวัตถุธรรมนี้ ถือได้ว่าเป็นพุทธวิธี ในการครองใจคนชั้นเยี่ยม ประกอบด้วยธรรม 4 ประการ

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.037870466709137 Mins