สรุป

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2557

 

สรุป

 

           นักศึกษาคงจะเคยได้ยินผู้คนโดยทั่วไปมักกล่าวกันว่า "คนเราเลือกเกิดไม่ได้" ถ้ามองในแง่ของคนที่เกิดมาแล้ว ก็ถือได้ว่าคำกล่าวนี้ถูกต้อง เพราะการเกิดได้ผ่านพ้นมาแล้ว จึงไม่จำเป็นจะต้องมี
การเลือกหรือหมดสิทธิ์เลือกนั่นเอง อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนา อนว่า "คนเรามีกรรมเป็นกำเนิด" หมายความว่ากรรมเป็นตัวจัดการ หรือบงการการเกิดของเรา เราจึงหมดสิทธิ์เลือกตามความปรารถนา
แต่ถ้ามองในแง่ของคนที่มีความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นอย่างดี ก็จะรู้ว่าตัวเราเองสามารถเตรียมการวางแผนสำหรับการเกิดใหม่หลังจากละโลกนี้ไปแล้ว และถ้ามีการเตรียมการสำหรับการเกิดใหม่ให้ดีกว่าในชาตินี้ การเตรียมการนั้นก็จะมีส่วนช่วยให้ชีวิตของเราในชาตินี้ตั้งอยู่ในความดีได้อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของการไปเกิดมีชีวิตใหม่ในโลกหน้า ก็สามารถกล่าวได้ว่า "คนเราเลือกเกิดได้"


             น้อยคนนักที่จะได้รู้เรื่องนี้ เพราะความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ถึง
แม้จะเป็นชาวพุทธ แต่ถ้าไม่ตั้งใจศึกษา และไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้ บางท่านแม้ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมแต่ถ้าหา "ครูดี" หรือ "ครูเก่ง" ไม่เจอ ก็อาจจะไม่รู้เรื่องเหล่านี้ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกลมากสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนก็เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์นี้เอง ที่สามารถบันดาลให้ผู้คนมีศักยภาพในการประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ทันสมัยต่างๆ ออกมาได้อย่างมหัศจรรย์ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเหตุให้ผู้คนโดยทั่วไปหลงใหลได้ปลื้มอยู่กับวัตถุนิยม และบริโภคนิยม จนมองไม่เห็นคุณค่าและความจำเป็นของศาสนา บางคนมองว่าศาสนาทำให้คนคร่ำครึไม่ทันสมัย บางคนมองว่าความสุขที่แท้จริงของคนเรา คือการบริโภควัตถุกาม ได้แก่รูป เสียงกลิ่น รสัมผั เป็นสำคัญ ยิ่งได้บริโภควัตถุกามมากเท่าใด ก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น ต่างคนต่างพากันแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวย เพื่อจะได้มีโอกาสครอบครองวัตถุกามให้มากที่สุด แม้จะต้องแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติอันมีอยู่อย่างจำกัดในโลกนี้ด้วยวิธีชั่วร้าย ถึงขั้นตบตีกัน ปลดปลงชีวิตกัน หรือทำสงครามสู้รบฆ่าฟันกัน ก็ไม่อายบาปไม่กลัวผลของบาปน่าสงสารผู้คนในโลก มัยใหม่ ที่ไม่รู้ว่าวัตถุนิยม ความมั่งคั่งร่ำรวย ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น เป็นวิวันาการภายในมนุษยโลกโดยเฉพาะเท่านั้น ไม่สามารถนำติดตัวติดใจไปใช้ในภพอื่นได้เลย

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0067028482755025 Mins