โทษแห่งการหมกมุ่นเที่ยวดูมหรสพ 6 ประการ

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2557

 

 

โทษแห่งการหมกมุ่นเที่ยวดูมหรสพ 6 ประการ

 


           คหบดีบุตร การหมกมุ่นเที่ยวดูมหรศพมีโทษ 6 ประการนี้ คือ


            1. มีการรำที่ไหน (ไปที่นั่น)


            2. มีการขับร้องที่ไหน (ไปที่นั่น)


            3. มีการประโคมที่ไหน (ไปที่นั่น)


            4. มีเสภาที่ไหน (ไปที่นั่น)


            5. มีการบรรเลงที่ไหน (ไปที่นั่น)


            6. มีเถิดเทิงที่ไหน (ไปที่นั่น)


            คหบดีบุตร การหมกมุ่นเที่ยวดูมหร พมีโทษ 6 ประการนี้แล

 

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0032630523045858 Mins