คหบดีบุตร คนพูดประจบ

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2557

           

           คหบดีบุตร คนพูดประจบ เธอพึงทราบว่า ไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียม โดยเหตุ 4 ประการ
คือ


           1. เพื่อนทำชั่ว ก็คล้อยตาม


           2. เพื่อนทำดี ก็คล้อยตาม


           3. สรรเสริญต่อหน้า


           4. นินทาลับหลัง


            คหบดีบุตร คนพูดประจบ เธอพึงทราบว่า ไม่ใช่มิตรแท้ เป็นมิตรเทียมโดยเหตุ 4 ประการนี้แล

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016747649510701 Mins