น้ำเต็มฝั่งไม่ไหลทวนขึ้นที่สูงฉันใด

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
  น้ำเต็มฝั่งไม่ไหลทวนขึ้นที่สูงฉันใดอายุของคนก็ย่อมไม่เวียนไปสู่วัยเด็กอีกฉันนั้นธรรมชาติน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำไม่ไหลทวนขึ้นไปสู่ที่สูงอายุขัยของมนุษย์ก็เช่นกันย่อมก้าวล่วงไปโดยตลอดไม่ย้อนกลับมาเป็นเด็กดังเดิมได้
 
 
   มนุษย์จึงไม่ควรประมาทควรนำวัยที่แข็งแรง นำใจที่แข็งแกร่งไปใช้ในทางที่ถูกต้องโดยการนำไปสร้างความดีไม่ให้ความดีไหลลงต่ำ แต่ต้องทวนสูงขึ้นเสมอแม้วัยไม่ไหลทวน แก่เฒ่าไปก็ช่างเราก็ได้ใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วแก่เหมือนมะพร้าว ที่พร้อมก่อเกิดต้นอ่อนผุพังเหมือนขอนไม้ ที่ให้เกิดเห็ดราคางามให้ร่างกายที่เสื่อมไปนี้ ก่อเกิดบารมีความดีงามอย่างมากมาย น่าชื่นชม...
 
 

   ส่องธรรมล้ำภาษิต
       อิ่มธรรม