เมื่อตะวันขึ้น

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2557

 
 
     เมื่อตะวันขึ้น ก็เป็นนิมิตหมายว่า จะมีเวลาสาย เวลาเที่ยง เวลาบ่าย และเวลาเย็นที่ตะวันต้องตกดินชีวิตมนุษย์ก็เหมือนกัน เมื่อเกิดมาก็ต้องมีแก่ มีเจ็บ และต้องตายในที่สุด เพราะฉะนั้นอย่าประมาท จงเร่งสร้างบุญบารมีกันเถิด
 
 

อินในธรรม