ที่ ไ ว้ ว า ง ใ จ

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
 
ที่ ไ ว้ ว า ง ใ จ
 

อย่าเอาใจไปวางไว้ที่ใคร
วางใจไว้ที่ คน สัตว์ สิ่งของ ไม่ได้
เพราะนั่นไม่ใช่ที่วางใจ
เพราะยังเปลี่ยนแปลงได้
คนก็เปลี่ยนแปลง
สัตว์ก็เปลี่ยนแปลง
สิ่งของก็เปลี่ยนแปลง
ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้น
และจะทำให้เราทุกข์ใจด้วย
เราจะเอาใจไปไว้ตรงนั้นทำไม
เพราะที่ตรงนั้น ไม่ใช่ที่ไว้วางใจ
ที่ไว้วางใจมีที่เดียวในโลก คือ
ศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗
_____________________
 
 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
‪‎พระเทพญาณมหามุนี‬ (หลวงพ่อธัมมชโย)
 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร