โอวาทพระเทพญาณมหามุนี

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2557

 
 
 
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
 
 

    หลวงพ่อมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ทุกคนในโลกเข้าถึงพระธรรมกาย  ซึ่งการที่จะเข้าถึงได้นั้น  ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ทุกวันและตลอดเวลา
แม้เราจะอยู่ในอิริยาบถ ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  หรือทำภารกิจอันใดก็ตาม  ให้หมั่นนำใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกาย  ฝึกหยุด  ฝึกนิ่ง  ตรึกดวงแก้ว หรือองค์พระบ่อย ๆ ทำบ่อย ๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก  แม้บางครั้งประสบการณ์จะชัดเจนบ้าง  สว่างบ้าง  มืดบ้าง  เห็นบ้าง  ไม่เห็นบ้าง  ก็ขอให้ทำไปเถอะ  เพราะความสม่ำเสมอในการปฏิบัติธรรม  เป็นหัวใจของการเข้าถึงพระธรรมกายภายใน
เราต้องทำตลอดทั้งวัน  ใหม่ ๆ อาจจะรู้สึกฝืนบ้าง  เพราะเราไม่เคยชิน  แต่เมื่อเราฝึกบ่อยเข้าเราจะคุ้น  พอคุ้นแล้วเราก็เคย  พอเคยแล้วเราก็ชิน  ชินจนเราเกิดความรู้สึกว่า  วันนี้  ถ้าเราไม่ได้ทำอย่างนี้  เหมือนเราขาดอะไรไปสักอย่าง  และสิ่งนี้จะให้ประโยชน์ในภายหลัง  ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่คุ้มค่าต่อการฝึก  เพราะฉะนั้นให้ขยันตรึกที่ศูนย์กลางกายทุกวัน  และจงจำไว้ว่าขยันอย่างเดียว  อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเท่านั้น  จึงจะเข้าถึงพระธรรมกายได้…
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร