ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2558

 

 

ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง

              เราทุกคนมีชีวิตอยู่เพียงแค่ช่วงขณะลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเพราะฉะนั้น  ดีที่สุดเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม  ก่อนที่มรณภัยจะมาถึง

        ให้ลูกทุกคนขยันนั่งธรรมะ ให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้เพราะถ้ายังเข้าไม่ถึงชีวิตของเรายังไม่ปลอดภัย  แล้วก็ต้องสั่งสมบุญทุกวัน

             เพราะบุญกุศลกับธรรมะนี่แหละ จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงให้กับเราได้ในทุกสถานการณ์ ถ้าเรามีหลักยึดอย่างนี้เราก็จะไม่หวาดหวั่นต่อมรณภัย


 

 

   "คุณครูไม่ใหญ่"