รักษาอารมณ์สบายตลอดเวลา

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2557

 

 

รักษาอารมณ์สบายตลอดเวลา อารมณ์ดี และอารมณ์สบาย ที่เรารดน้ำพรวนดินอย่างสมำ่เสมอ ในจิตใจของเราทุกวัน   จะเป็นเครื่องเกื้อหนุนสนับสนุน
ให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของเรา สามารถเข้าถึงธรรมะได้ง่ายเข้า 


ถ้าหากว่าอารมณ์ของเราขุ่นมัว จะด้วยสาเหตุอันใดก็ตาม สิ่งนี้จะเป็นอุปสรรค
ต่อการประพฤติธรรม ทำให้ใจเราฟุ้งซ่าน ขุ่นเคือง เร่าร้อน แล้วก็เป็นอุปสรรค ต่อการเข้าถึงธรรม


 เพราะฉะนั้นให้เราหมั่นรักษา อารมณ์ดีและอารมณ์สบาย เอาไว้ให้ได้ตลอดเวลา
 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร